top of page

2022

5th collection

[ エーテル ]

溶けた空気が喉にこびりついて

うまく歌えないなら、踊ろうよ。
目がまわる、目がまわる、目がまわる。
私たちを包み込む透明な何かに、

ゆだねて、ゆるやかに流れていく。

溶けた空気が喉にこびりついてうまく歌えないなら、踊ろうよ。
目がまわる、目がまわる、目がまわる。
私たちを包み込む透明な何かに、ゆだねて、ゆるやかに流れていく。

tunica-5th
tunica-5th
tunica-5th
tunica-5th
tunica-5th
tunica-5th
tunica-5th
tunica-5th
tunica-5th
tunica-5th
tunica-5th
tunica-5th
tunica-5th
tunica-5th
tunica-5th
tunica-5th
tunica-5th
tunica-5th
tunica-5th
tunica-5th
tunica-5th
tunica-5th
tunica-5th
tunica-5th
tunica-5th
tunica-5th
tunica-5th
tunica-5th
tunica-5th
tunica-5th
tunica-5th
tunica-5th
tunica-5th
tunica-5th
tunica-5th
tunica-5th
tunica-5th
tunica-5th
tunica-5th
tunica-5th
tunica-5th
tunica-5th
tunica-5th
tunica-5th

Model :
hair & make up : Shizuka Satake

明澄

bottom of page